Vilka kreditbetyg finns? - Kreditbetyg.se

Vilka olika kreditbetyg finns?

Kreditvärdighet handlar om att det görs en värdering av en persons eller ett företags (eller ibland ett helt lands) förmåga att betala sina skulder. Kreditvärdigheten har betydelse till exempel för den som vill ingå ett avtal med någon eller låna ut pengar. Det finns olika skalor som används för att en person eller ett företag ska kunna få ett betyg. Betyget visar då den uppskattade kreditvärdigheten.

Bisnode och Trippel A

Bisnode är ett av de företag som gör kreditupplysningar på privatpersoner för företags räkning. Det kan vara till exempel för att ett företag ska kunna avgöra om en person kan betala i efterhand med faktura, ingå ett avtal eller liknande. De erbjuder också företag möjlighet att få ett kreditbetyg. För kreditbetygen använder sig Bisnode av Trippel A-skalan. Bisnode gör då en bedömning av företagets ekonomi och sätter ett betyg utifrån kreditvärdigheten. Det finns sex olika betyg där AAA och AA står för det högsta betyget. Sen faller det efter hand ner till C, som är det sämsta betyget och innebär att kredit avråds.

UC, UC-score och sigill

UC är ett annat av de företag som både ger företag möjlighet att ta kreditupplysningar på privatpersoner och erbjuder företag möjlighet till ett kreditbetyg. För privatpersoner använder de sig av UC-score där det går att få poäng utifrån olika faktorer som visar på kreditvärdighet. Utifrån hur många poäng en person får sätts sen ett omdöme där det bästa är Utmärkt, vilket motsvarar 745-999 UC-score, eller en riskprognos på 0,1%. De andra betygen är Mycket bra, Bra, Mindre bra och Svag, där personen bara har 1-454 UC-score och riskprognosen är på 25,1-99,9%.

För företag använder UC sig av ett system med betyg i form av sigill. De olika nivåerna är UC Guld som står för högsta kreditvärdighet, UC Silver som anger att det är god kreditvärdighet och UC Brons som står för att företaget är kreditvärdigt. Alla de tre nivåerna visar alltså att företaget är kreditvärdigt och det visar dessutom att bedömningen är att företaget har som lägst 96,94% chans att överleva. Det företag som får en sämre bedömning kan inte få något sigill.

Creditsafe och rating

Creditsafe erbjuder en rating för företag, där risknivån bedöms. De använder sig av en skala på 1-100 i sin prognos. Ju högre siffra desto mindre risk är det att företaget i fråga kommer gå i konkurs.
Denna rating och liknande tjänster är inte ett betyg som företaget själv använder sig av, som med UC:s sigill. Sigillen är skapade för att kunna användas i marknadsföring och visa kreditvärdigheten. Creditsafes rating är istället skapat för den som överväger att göra affärer med eller ge kredit till ett företag och vill ha en bedömning.

Kreddy

För både privatpersoner och företag kan det vara viktigt att ha ett så bra kreditbetyg som möjligt. För företag finns det ofta verktyg som går att använda, och även för privatpersoner finns det alternativ. Ett exempel är appen Kreddy som utgår från UC:s bedömning, visar vilken kreditvärdighet personen har och ger tips om hur betyget kan förbättras.