Kreditbetyg

Kreditbetyg visar betalningsförmågan hos en person när det gäller exempelvis lån, krediter och fakturor. Betyget är en fingervisning på kreditvärdigheten. Långivare lägger stor vikt vid vilket kreditbetyg låntagaren har. Har låntagaren en hög kreditvärdighet innebär det att låntagaren med största sannolikhet kommer att kunna betala sina skulder. Alla svenska personer över 18 år har ett kreditbetyg. Även företag har ett kreditbetyg. Banker och andra institut lägger stor vikt vid kreditbetyget. Är kreditvärdigheten hög ökar chanserna till bra villkor som exempelvis räntan vid lån. Kreditbetyget är även av betydelse för vilket lånebelopp banken beviljar. Med ett kreditbetyg har det satts en prislapp på vilken risk det finns att låna ut pengar till låntagaren.

Faktorer som avgör kreditbetyget

Det finns en rad olika faktorer som avgör kreditbetyget. Hur livssituationen ser ut spelar roll. Den värderas utifrån hur stabil den är. Exempelvis om det finns barn, anställningar, boendesituation, bil, nygift, skild etc. Alla dessa faktorer vägs samman. En annan faktor är inkomst från tjänst och näringsverksamhet. Fasta utgifter är även en faktor som påverkar eftersom den avgör hur mycket av inkomsten som är kvar varje månad. Även barn är en kostnad och desto fler barn desto högre kostnader som påverkar vad som finns kvar av inkomsten. Om det finns nuvarande lån och krediter spelar roll samt hur de tidigare betalningarna har hanterats. Om det finns betalningsanmärkningar och hur många vägs även in. En annan del av betyget är hur många förfrågningar som gjorts hos olika kreditupplysningsföretag eller banker vid låneförfrågningar. Alla dessa olika faktorer vägs samman och utifrån det sätts kreditbetyget.

Påverka kreditbetyget

Om kreditbetyget är lågt finns det en rad olika åtgärder att göra. Genom att höja sin inkomst kan betyget förbättras, exempelvis genom att arbeta extra eller byta jobb. En annan faktor är att försöka att undvika att en kreditupplysning tas. Ett flertal kreditupplysningar påverkar nämligen kreditvärdigheten. Att amortera på befintliga lån är bra samt samla lån och krediter om det finns sådana. Att alltid betala räkningar i tid och säga upp oanvända kreditkort eller minska antalet kreditkort kan förbättra situationen. Det allra bästa sättet att förbättra sitt kreditbetyg är att leva ett stabilt och ordnat liv, helst utan lån. Om det finns en medsökande till ett lån kan det öka kreditbetyget, dock beroende på hur dennes betyg ser ut.

Företags kreditbetyg

När det gäller företag spelar kreditbetyget en stor roll om företaget behöver ansöka om finansiering. Kreditbetyget för företag baseras på omsättning, tillgångar och eventuella betalningsanmärkningar. Är företagets ekonomi god med stabilt kassaflöde och goda marginaler ökar chanserna för att få ett lån med en lägre ränta.

Bra kreditbetyg är en kvalitetsstämpel

Ett bra kreditbetyg är en kvalitetsstämpel på att betalningsförmågan är god och det ger ett bättre utgångsläge när det gäller att ansöka om lån och få en bra ränta. Är kreditbetyget mindre bra är hoppet inte ute. Det finns ofta saker att göra för att förbättra det. En person med högt kreditbetyg är den perfekta kunden för långivaren, vilket gör det värt att förbättra ett eventuellt lågt kreditbetyg.